Google+
Hỗ trợ trực tuyến

Khuyến mại 2-9

Fanpage
Tin tức

Thực phẩm chức năng: Tổng công ty sâm hàn quốc KGC, CKJ

Giới thiệu về công ty Korea Ginseng Corp.
 
KGC: Dẫn đầu toàn thế giới trong lĩnh vực nhân sâm
Lịch sử của công ty nhân sâm Hàn Quốc gắn liền với lịch sử của chính phủ Hàn Quốc. KGC và Cheong-Kwan-Jang thương hiệu của chúng tôi đã có một di sản dài hàng trăm năm và lâu đời như là người lãnh đạo trong nhân sâm Hàn Quốc. Với tất cả những nỗ lực có thể để làm cho hồng sâm Hàn Quốc Cheong-Kwan-Jang được văn phòng chi nhánh trên toàn thế giới công nhận và tôn vinh, KGC đã thành lập và mạng lưới phân phối trên toàn thế giới.

Lịch sử ngắn gọn của Công ty cổ phần Nhân sâm Hàn Quốc:

hồng sâm chính phủ hàn quốc qua năm tháng 1899     Được thành lập như một phòng quản lý Nhân sâm  (Sam-Jeong-Gwa) trong cung điện hoàng gia của hoàng đế Hàn Quốc - Daehan (36 năm trị vì của vua Gojong).
1908     Bộ phận Nhân sâm được chuyển giao cho Cục Thuế, Bộ Tài chính. Luật độc quyền Hồng Sâm Hàn Quốc được ban hành.
1940     Bắt đầu sử dụng nhãn hiệu "Cheong-Kwan-Jang". Nó lần đầu tiên được sử dụng trên nhãn của hồng sâm được sản xuất bởi Cục độc quyền của Chongdokbu Joseon (Chính phủ Nhật Bản tại Hàn Quốc) để phân biệt hồng sâm chính phủ cho phép với sản phẩm hồng sâm từ tư nhân và từ hồng sâm giả mạo. Kể từ đó nhãn hiệu hàng hoá của Tổng công ty nhân sâm Hàn Quốc được sử dụng để cho biết các sản phẩm sản xuất từ ​​hồng sâm 6 năm tuổi KGC Hàn Quốc.
1848     Chuyển giao cho Phòng độc quyền của Bộ Tài chính. 1951 Đã chuyển đến chi nhánh Gaesong Monopoly Buyeo, tỉnh Chungnam trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.
1952     Thúc đẩy nghiên cứu tư cách chuyển thành văn phòng độc quyền
1978     Hoàn thành xây dựng nhà máy nhân sâm Hàn Quốc ở Buyeo hiện nay. Các cơ sở lớn này là nhà máy chế biến nhân sâm lớn nhất thế giới. 1987 Cải cách công ty độc quyền ở Hàn Quốc.
1988     Ủy quyền cho sản xuất thuốc và cấp phép sản phẩm thuốc.
1989     Thành lập Tổng công ty thuốc lá Hàn Quốc và nhân sâm.
1994     Thành lập công ty Thuốc lá Hàn Quốc & Nhân sâm Hong Kong Ltd.
1995     Được công nhận là tuân thủ hay vượt qua tiêu chuẩn KGMP (Hàn Quốc Good Manufacturing Practice).
1996     Luật độc quyền hồng sâm đã được bãi bỏ.
1999     Thành lập lại như là Tổng công ty nhân sâm Hàn Quốc.
2000     Hồng sâm KGC được lựa chọn là sản phẩm Thiên niên kỷ của Hàn Quốc.
2001     Được đề cử và lựa chọn như là một sản phẩm đẳng cấp thế giới của Hàn Quốc.
2003     Được thành lập Chi nhánh KGCUS.
2006     Thành lập văn phòng Chi nhánh Nhật Bản KGC.
2007     Được thành lập Văn phòng chi nhánh KGC Trung Quốc (Thượng Hải).
2009     Tổ chức lại Văn phòng đối ngoại KGC chi nhánh ở Mỹ thành địa phương Tổng công ty (KGCUS) California để phục vụ tốt hơn cho Bắc Mỹ.
2011     Được thành lập Chi nhánh KGC Canada, theo công ty khu vực Bắc Mỹ KGCUS

 Trong nhng ngày đu lch s, nhân sâm Hàn Quc đã được xut khu đến Thượng Hi và các nơi khác Trung Quc k t năm 1900 thông qua nhà phân phi u thác đc quyn, Công ty TNHH Samjeong, được thành lp sau s gi đc quyn ca hng sâm Hàn Quc vào năm 1899, t chc ban đu ca KGC.

 

Do tư nhân sn xut hng sâm và giy t gi mo đã tr thành ph biến vào cui chế đ ca đế quc Nht Bn đu nhng năm 1940, Phòng đc quyn ca JoseonChongdokbu (Chính ph Tng Nht Bn trong Joseon) thành lp s dng các nhãn hiu ca "Cheong-Kwan-Jang" trên nhãn mác xut khu ca nhân sâm Hàn Quc, vn đã được chính ph công nhn là xác thc.

 

Vic phát hành ca các thương hiu Cheong-Kwan-Jang phân bit nhân sâm t các sn phm tư nhân khác và ch ra mt sn phm, tin cy đáng tin cy.

 biểu tượng hồng sâm chính phủ ở thượng hải

Sau khi thành lp mt chính ph Hàn Quc mi, Cheong-Kwan-Jang ngày càng xut khu ra toàn thế gii như là đi din nhân sâm Hàn Quc cht lượng cao.

 

Năm 1963, mt nhãn mác dán màu đ bao gm các biu tượng Cheong-Kwan-Jang s được gn lin vi tt c các sn phm nhân sâm xut khu ca chúng tôi dành cho các quc gia như Hng Kông và Singapore. Biu tượng này tr thành biu tượng du hiu ca nim tin và đng thi hng sâm Hàn Quc theo thi gian đã được xut khu sang Nht Bn vào năm 1972 và có mt nhãn hiu được s dng vĩnh vin.

 

Đến năm 1995, đánh du thương hiu Cheong-Kwan-Jang tr nên ni tiếng vi quc tế như là mt sn phm cht lượng cao, nó dn đường cho vic thành lp tp đoàn chính ph KT & G Corporation, thành lp đ bo v các li ích nông nghip quan trng ca Hàn Quc. Trong khi công ty mi được thành lp này liên tc thua l, chúng tôi đã không t b nhim v ct lõi ca mình và duy trì hàng ngàn di sn quc gia t trước đó ca nhân sâm Hàn Quc.

 

Trong nhng năm 1990, công ty đưa ra mt n lc to ln vào vic phát trin các giá tr thêm ca sn phm đ vượt qua nhng khó khăn tài chính và m rng các cơ s nhân sâm các th trường đi xung thông qua nhn thc mi người. Mc dù cuc khng hong tài chính châu Á mt thi gian ngn đã can thip và điu kin kinh tế xu đi, tách công ty sâm hàn quc như là mt công ty kinh doanh nhánh, dn đến s hình thành ca KGC.

 

S chuyn đi này đã dn đến s đi mi sn phm và sn phm rt ph biến như viên nang chiết xut hng sâm Hàn Quc, viên thuc, đ ung và thuc b. Nhng sn phm này đã góp phn m rng mng lưới khách hàng s dng hng sâm. Hiu ng khuếch đi hiu qu tuyt vi ca hng sâm đã giúp s bùng n quan tâm công chúng đi vi các loi tho mc t nhiên khe mnh.

 

Nh nhu cu ln này, KGC đt được doanh s bán hàng cơ s tăng 500% trên  năm năm. K t đó, các sn phm nhân sâm đã có mt thi gian dài phát trin n đnh. Thông qua nghiên cu khoa hc v hiu qu, phát trin các sn phm phn ánh nhu cu ca khách hàng, và liên tc cung cp sn phm cht lượng cao, đáng tin cy, KGC đã tr thành nhà lãnh đo đng đu toàn cu v nhân sâm.

 

Nhãn hiu ca tng công ty hng sâm hàn quc.

Nhãn hiệu của tổng công ty hồng sâm hàn quốc.

Logo của tổng công ty sâm hàn quốc

CKJ: Đng nghĩa vi s tin tưởng

 

KGC thương hiu ca hng sâm Hàn Quc, CKJ, được gi là "Cheong-Kwan-Jang" Đông Á. Điu này có th tm dch là "mt sn phm chính ph đáng tin cy, được đóng gói trong mt nhà máy sn xut chính ph chu trách nhiêm trc tiếp."

 

Nó là thương hiu đi din ca nhân sâm Hàn Quc vi thế gii và t hào có hơn 100 năm truyn thng quc gia. Biu tượng Cheong-Kwan-Jang đã được thiết kế bng cách s dng các chi tiết nhãn hiu lch s quc gia ca Hàn Quc Taeguk hay vòng tròn thái cc và các chi tiết đi din cho hng sâm, 6 sao tượng trưng cho 6 năm canh tác dành riêng cho mi gc nhân sâm, cam kết ch có các sn phm cht lượng tt nht. Nn màu đ tượng trưng cho nim đam mê n lc đ sn xut hng sâm hàn quc tt nht thế gii.

 

Sn phm ca Cheong-Kwan-Jang được xut khu sang hơn 40 quc gia trên toàn thế gii và thương hiu ca chúng tôi được công nhn là mt thương hiu đáng tin cy cht lượng cao, có giá tr trong và ngoài nước.

 

Nhiu người s dng nhân sâm phn hi hiu qu kỳ diu ca hng sâm Hàn Quc khi so sánh vi các loi tho mc khác và s dng thường xuyên như là mt ngun b sung tuyt vi cho cuc sng khe mnh. Vì vy, cũng có th coi nhân sâm là "Vua ca các loi tho mc".

 

Năm 1995 Tháng 11, khi người đng đu Trung Quc, Giang Trch Dân đã đến thăm Hàn Quc, Hng sâm là món quà tuyt vi nht mà nhng người cp cao nht hàn quc gi tng đến.

 

Thương hiu nhân sâm Cheong-Kwan-Jang là mt trong s tt c các thc phm sc khe Hàn Quc đã được bán thông qua Harrods Department Store ca Vương quc Anh, mt trong s nhng ca hàng có uy tín trên toàn thế gii. Hơn 50 ca hàng thương hiu Cheong-Kwan-Jang đã được thành lp ti 8 quc gia như M, Nht Bn, Hng Kông, Đài Loan, Vit Nam, Úc và nhng nước khác.

 

Trong năm 2009, bng cách đt được Saudi GMP (Good Manufacturing Practices), Cheong-Kwan-Jang thm chí còn đt được mt ch đng vng chc Trung Đông. Trong thc tế, Bc M, chúng tôi có hơn 30 ca hàng thương hiu đc quyn bán các sn phm ca húng tôi. KGC đm bo s an toàn ca tt c các sn phm Cheong-Kwan-Jang bng cách thc hin phân tích mu nhân sâm, phân tích đt và đào to phương pháp canh tác trong sut thi gian trng.

 

Quy trình sn xut ca chúng tôi được thc hin trong cơ s vt cht ca chính ph, nhà máy sn xut nhân sâm ln nht thế gii, và chúng tôi đm bo rng cht lượng ca các sn phm ca chúng tôi không có th được bt chước bi bt kỳ đi th cnh tranh. Là nim tin tưởng trong hơn 113 năm, hôm nay, CKJ sn phm mang nhãn hiu có th được tìm thy trong hơn 1.000 ca hàng trên toàn thế gii.

 

Gii thưởng đt được.

 

Các gii thưởng và công nhn
CKJ hng sâm Hàn Quc là 1 thương hiu ca nhân sâm trên toàn cu. Chiến thng ln th 4 ca Gii thưởng ln cho công ty đáng tin cy nht và là s 1 cho gii thưởng thương hiu sc mnh ca Hàn Quc trong ngành công nghip thc phm Y tế Hàn Quc, CKJ luôn được đánh giá mt thương hiu hàng đu trong các loi thc phm sc khe.

 

Chọn là sản phẩm Thiên niên kỷ Hàn Quốc của Bộ Công nghiệp và Tài nguyên

 Giải thưởng nhà quản lý của Hiệp hội quản lý Hàn quốc

 Gia nhập sản phẩm thế giới của hàn quốc

 Nhận giải thưởng nhãn hiệu hàng hóa sang trọng

 chiến thắng của giải thưởng lớn trong các loại thực phẩm sức khỏe

 chiến thắng của giải thưởng lớn trong các loại thực phẩm y tế tại lễ trao giải của thương hiệu đầu tiên Hàn Quốc

 chiến thắng của giải thưởng lớn trong Giải thưởng Công ty tin cậy nhất

 hiến thắng của Giải thưởng lớn trong các loại thực phẩm Sức khỏe trong chỉ số điện Nhãn hiệu Hàn Quốc

 hiến thắng của giải thưởng lớn trong các loại thực phẩm Sức khỏe tại IHE Hàn Quốc giải thưởng thương hiệu đầu tiên

 chiến thắng của giải thưởng lớn trong Giải thưởng Công ty tin cậy nhất

 Người chiến thắng của giải thưởng là Giải thưởng Lớn (Grand Prize) trong thể loại thực phẩm Sức khỏe trong chỉ số sức mạnh Nhãn hiệu Hàn Quốc

 Người chiến thắng của giải thưởng lớn trong các loại thực phẩm Sức khỏe tại lễ trao giải của Hàn Quốc thương hiệu đầu tiên

 Giải thưởng công ty đáng tin cậy nhất

 Giải thưởng lớn danh sách thực phẩm đáng tin cậy

 Giải thưởng thường niên

 Giải thưởng công ty đáng tin cậy

 

Gii thiu sâm hàn quc.

 Những người nổi tiếng đánh giá về nhân sâm

Hng Sâm Hàn Quc 6 năm tui
Nhân sâm Hàn Quc là mt loi cây c ca nó đã được s dng như là mt thc phm sc khe trong hơn 2.000 năm trên toàn thế gii. Rt lâu trước khi nhân sâm Hàn Quc được biết đến vi công chúng phương Tây, nhng người t tng lp quý tc và khoa hc đã biết v nó, viết v nó và th hin tình yêu ca h đi vi nhân sâm, coi nó như là mt loi thuc t nhiên và gi nó là "kho báu đến t phương Đông."

 

Mt s điu đáng chú ý, nhng người đã công khai ng h vic s dng ca nhân sâm Hàn Quc đ h tr sc khe  mt cách t nhiên, bao gm Vua Louis XIV (Sun King) và nhà đam mê triết hc Jean-Jacques Rousseau. C hai đu rt thích và đánh giá cao nhng nh hưởng tt ti sc khe ca nhân sâm. Đc Giáo Hoàng Phaolô II rt thích nhân sâm đến ni ông đã làm cho nó ph biến trên khp Vatican.

 

Tiu thuyết gia Nga, Maxim Gorky đã s dng nhân sâm đ phc hi sc khe t mt căn bnh liên quan đến hút thuc lá và Tng thng Pháp Mitterrand tuyên b rng nhân sâm giúp kéo dài tui th ca mình trong khi sng chung vi mt căn bnh ung thư. Ngay c nhng thành viên ban nhc rock Anh, Scorpions, khi đến Hàn Quc đã mua nhân sâm đ h tr cho cuc sng năng đng ca h, trong khi mt trong nhng người mu hàng đu ca thế gii, Naomi Campbell, đã chia s rng mt trong nhng bí mt chăm sóc cơ th ca mình là s dng chiết xut t nhân sâm Hàn Quc.

 

Sâm tt nht thế gii phi được trng ti Hàn Quc


Nhân sâm tốt nhất là ở hàn quốc

Là mt loi tho dược đc bit nên môi trường phát trin đóng vai trò rt quan trng đ nhân sâm sn xut các thành phn hu ích, đó là saponin trong nhân sâm. Điu kin v trí đa lý ca Hàn Quc 4 mùa rõ rt, các điu kin đt rt c th trên các bán đo Thái Bình Dương Hàn Quc cho phép sâm Hàn Quc tng hp nhiu hơn saponin so vi các loi sâm khác.

 

Mc dù các loài sâm khác, chng hn như sâm m, nhân sâm Nht Bn, sâm Siberia, và k c người anh em h ca nhân sâm Hàn Quc, bao gm c Trung Quc và các nhân sâm châu Á , các ging nhân sâm mc trong t nhiên đu ít hơn mt na s đa dng ca các saponin so vi trong nhân sâm Hàn Quc (loài), hoc ch bng mt na tng s lượng ca các saponin khe mnh (theo giai đon sinh trưởng) so vi nhân sâm Hàn Quc được trng trong môi trường lý tưởng là bán đo ca Hàn Quc, dưới s kim soát cht lượng nghiêm ngt. Da vào nhng lý do này, nhân sâm hàn quc được ca ngi như là nhân sâm cht lượng cao nht trên thế gii v hiu qu và c v s lượng, s đa dng ca các thành phn hot đng.

 

- Nhân Sâm Hàn Quc phổ biến toàn cầu nh công dng tuyt vi

 

Nhân Sâm Triu Tiên rt ph biến, nó cung cp tp hp các cht  t nhiên li ích cho sc khe mà các loi tho mc khác không th phù hp. Được biết đến như là "Vua ca các loi tho mc" trong thc phm t nhiên phc v sc khe cng đng, nhân sâm Hàn Quc giúp:

 

Tăng cường h thng min dch
Tăng cường sinh lc và kh năng chu đng ca cơ th
H tr tăng sc đ kháng, gim mt mi
H tr tun hoàn máu
H tr tăng cường trí nh

Ngoài ra, t lâu nhân sâm Hàn Quc được coi là mt loi thuc tráng dương, đc bit giúp cơ th tăng kh năng chu đng và tun hoàn máu, thường được tìm thy trong các loi thuc t nhiên cho nam gii và ph n, thường kết hp vi các thành phn hu ích khác.

 

Theo truyn thng, hng sâm đ cht lượng cao đã được cng np cho vua và được coi như là mt mt hàng quý giá th hin mt mong mun cho cuc sng lâu dài và sc khe tt. Là thc phm bi b sc khe mang tính biu tượng nht ca Hàn Quc, hng sâm Hàn Quc được dùng đ tng cho khách và khách cp cao ca Nhà nước như mt món quà th hin tinh thn hu ngh quc gia.

 

Hng sâm Hàn Quc đã được công nhn thông qua các phương tin truyn thông toàn cu chng hn như Le Monde, mt t báo ln ca Pháp, v công dng tt cho sc khe ca nó. Le Monde đã viết mt vài báo cáo v cách Francois Mitterrand đã dùng nhân sâm Hàn Quc thường xuyên. Khi Elizabeth II trong mt chuyến thăm cp nhà nước ti Hàn Quc, hng sâm Hàn Quc đã được tng như mt món quà đc bit. Và ti Hi ngh thượng đnh G20 Seoul, trong năm 2010, hng sâm Hàn Quc đã được la chn làm món quà tng cho các nhà lãnh đo toàn cu, mt ln na minh ha s hp dn v tính hiu qu ca hng sâm Hàn Quc vi thế gii.

 

- Phân loi nhân sâm theo quc gia Trng trt


Hng sâm Hàn Quc được biết đến như mt v vua ca tho mc và có sc mnh tương phn vi các loài sâm khác. Nhân sâm Hàn Quc t hào có hơn 30 loi saponin khe mnh (và ginsenosides được tìm thy ch trong nhân sâm Hàn Quc). S phong phú và s giàu có ca các thành phn t nhiên trong c sâm cao nht khi được trng trong sáu năm. Do đó tt c các r sâm ca KGC được đm bo đã được trng trong không dưới 6 năm, mt khon đu tư đáng kinh ngc trong vic chăm sóc và trng trt cho các sn phm nhân sâm cht lượng cao nht trên thế gii.

 

Lý do cho vic la chn CKJ Hng Sâm Hàn Quc 6 năm tui.

bằng khen các nước về nhân sâm hàn quốc
Có rt ít nhà sn xut được chng nhn là nhà sn xut chính hãng hng sâm 6 năm tui Hàn Quc. Hu hết các nhà sn xut nhân sâm đi trà các trang tri bên ngoài vi các điu kin chăm sóc lý tưởng trong thi gian ngn hơn nhiu ln, s dng các k thut chăm sóc ít hơn.

 

Thương hiu CKJ ca Công ty C phn Nhân sâm Hàn Quc 6 năm trng hng sâm Hàn Quc đm bo được phát trin trong 6 năm dưới s kim soát cht lượng nghiêm ngt. KGC có hot đng Thc tin Tt-Sn xut giy chng nhn được ch đnh bi 4 quc gia khác nhau, bao gm c Hàn Quc, Rp Saudi, Nht Bn và Úc. Chúng tôi hoàn toàn đáp ng yêu cu ca FDA cho th trường M. Thay vì s dng rượu hoc các phương pháp khai thác khác, tinh cht hng sâm Hàn Quc KGC được chiết xut t hng sâm đ đáp ng tiêu chun ca FDA. Đm bo đ tinh khiết và cht lượng là chìa khóa đến thương hiu CKJ ca chúng tôi.

Biểu đồ so sánh hàm lượng sâm theo tuổi

Hàm lượng saponin hay ginsenoside trong nhân sâm hàn quốc theo độ tuổi của sâm

 

Các tiêu chun cht lượng cũng như quy trình sn xut nghiêm ngt đã giúp cho thương hiu CKJ phát trin thnh vượng trong hơn 113 năm. Thương hiu hng sâm 6 năm tui ca CKJ KGC đi din cho hơn 70% ca th trường nhân sâm Hàn Quc.

 

Chúng tôi không th đt được thành công nói trên mà không có s tin tưởng ca khách hàng đi vi sn phm ca chúng tôi. KGC đu tư 20 000$ hàng năm vào vic nghiên cu ( R & D )đi mi quy trình sn xut cũng như công ngh chế biến chăm sóc và FDA Hàn quc đã cho phép tng công ty sâm KGC chu trách nhim đánh giá thm đnh cht lượng ca các sn phm nhân sâm trên th trường, mt s tin tưởng đáng ghi nhn trong ngành công nghip thc phm b sung dinh dưỡng.

 

Các sn phm nhân sâm mang thương hiu CKJ có nhng đc đim mà  các đi th cnh tranh nhân sâm Hàn Quc khác không đt được. Gn đây các th trường M và châu Âu, KGC mong đáp ng đy đ nhu cu ca các th trường phương Tây và chúng tôi hy vng bn dùng th sn phm mi nht ca chúng tôi. Các vn đng viên th thao và nhng người đam mê tho dược sau khi s dng hng sâm 6 năm tui Hàn Quc đã đánh giá hiu qu tuyt vi và s thân thin gn gũi vi thiên nhiên ca hng sâm KGC.

 

KGC đm bo rng tt c các sn phm nhân sâm t chúng tôi đu là nhân sâm t 6 tui tr lên. Trong khi các đi th cnh tranh canh tác theo mùa và s dng các thành phn nhân sâm cht lượng không cao nht, chúng tôi có quá trình canh tác chăm sóc nhân sâm t lúc làm đt đến lúc nhân sâm đ 6 năm tui, khách hàng có th cm nhn s khác bit rõ rt.

 

Quy trình sn xut chế biến và bo qun ca tng công ty sâm HQ KGC.

Cánh đồng nhân sâm của tổng công ty sâm kgc

Cánh đồng nhân sâm hàn quốc

Được s h tr và đu tư ca chính ph Hàn quc đ bo v hàng ngàn năm truyn thng ca nhân sâm Hàn Quc, ưu tiên cao nht ca tng công ty sâm hàn quc là s an toàn và thiết lp các tiêu chun kim soát cht lượng cao nht. Mi cây sâm được chăm sóc và theo dõi trong 6 năm trng và trang tri theo dõi phân loi cn thn. Các trang tri ca chúng tôi hot đng trên  cơ s hp đng đ đm bo chc chn rng nhân sâm ch được gieo trên môi trường đt lý tưởng. 

 

Sau khi thu hoch, nhân sâm Hàn Quc được sp xếp phân loi thông qua ba giai đon: giai đon đu là sàng lc nhân sâm, kim tra mô trong c sâm, và sp xếp theo trng lượng. Trong giai đon sàng lc, nhân sâm Hàn Quc phân loi theo các tiêu chun như: màu sc, đường nt và hình dng. Trong giai đon kim tra mô sâm, r nhân sâm được kim tra mt cách cn thn, thông qua ánh sáng cường đ cao đ kim tra màu sc bên trong c sâm. Cui cùng, nhân sâm được sp xếp theo trng lượng tng cng có th phân thành 9 loi.

 

Chúng ta có th cm nhn được nhân sâm hàn quc KGC tt nht thế gii qua quá trình x lý vt lý thc tế ca r nhân sâm Hàn Quc và quá trình chế biến thành hng sâm trong các cơ s ca chúng tôi, nhà máy sn xut nhân sâm ln nht thế gii. Kết hp các phương pháp truyn thng vi t nhiên và sn xut hin đi thông qua công ngh mi được ci tiến liên tc, chúng tôi tuân theo h thng kim soát cht lượng nghiêm ngt nht đ sn xut nhân sâm tt nht thế gii là hng sâm hàn quc.

 

Nhân sâm sau quá trình phân loi chế biến thành hng sâm s được nén, sy khô và được đt trong mt hp g cn thn lót bng Hanji ( giy gói tinh tế truyn thng ca Hàn Quc). Hp g được bc trong giy, đóng gói trong mt phim nha, hút chân không, niêm phong và bo qun t nhiên trong hp thiếc truyn thng, mà sau đó được bán ti th trường châu Á như là sn phm thc phm ngh thut đc bit. Do uy tín cao ca KGC, các hp này có th bán được giá trong hàng trăm hoc thm chí hàng ngàn đô la, tùy thuc vào cht lượng các thành phn trong sâm ghi trên dán nhãn, Trong điu kin không có s xáo trn và được lưu tr nơi thoáng mát, chúng vn còn tươi và hoàn toàn an toàn đ ăn 10 năm hoc hơn.

 

Quá trình trng nhân sâm và giai đon phát trin


Hình dáng sâm qua các năm

 Hình dáng nhân sâm hàn quốc qua các giai đoạn

 

- Điu kin v trí và đt ca mt trang tri canh tác nhân sâm

 Mt đa hình lý tưởng ca mt trang tri canh tác nhân sâm là mt khu vc m rng, đi din vi phía bc hoc đông bc, mà không có bt kỳ ch nào kín gió, thoát nước tt. Đt ca phi có mt s phân chia rõ ràng gia các lp đt mt và lp đt sâu, giàu mùn, tt hơn là cho nhân sâm phát trin.

 

- Chn ht ging nhân sâm

 Chn ht ging t nhân sâm bn năm tui vào gia tháng by, khi qu ca nó có màu sc mnh m đng nht màu đ. Gieo ht ging sau v ca chúng cng và nt ra.

 

- Thi gian gieo ht

 Gieo ht ging t cui tháng Mười và đu tháng mười mt.

 

- Chuyn nhân sâm sang khu vc chính

 Khong t gia đến cui tháng tư, hai năm sau khi gieo, đào cây nhân sâm t lung và cy ghép chúng vào khu vc chính.

 

- Quá trình phát trin nhân sâm

 + Nhân sâm mt năm tui

 Ba lá nh được hình thành trên cây sâm non, và gc r chính và r bên phát trin dn.

 + Nhân sâm 2 năm tui

 Năm lá nh được hình thành trong mi hai cung. Các gc r bên mi được hình thành ven gc cây sâm và r chính ban đu sau khi chuyn sang trng khu vc chính.

 + Nhân sâm 3 năm tui

 Năm lá nh được hình thành trong mi ba cung. Hoa bt đu n hoa, gc tr thành ln, và hình dng gc là c đnh.

 + Nhân sâm 4 năm tui

 Năm lá nh được hình thành trong mi bn cung, và gc tr nên ln hơn. Bt đu ra qu.

 + Nhân sâm 5 năm tui

 Năm lá nh được hình thành trong mi năm cung, và gc tr nên ln hơn na.

 + Nhân sâm 6 năm tui

 Năm lá nh được hình thành trong mi sáu cung, và hình dáng nhân sâm được đnh hình có dáng gn ging người vi 1 r chính to và 2 r ph ln. Các thành phn saponin có li cho sc khe con người đt ti đa trong c sâm sáu tui, do đó hng sâm cao cp nht được sn xut vi nhân sâm đã được thu hoch khi đ 6 tui.

 

- Thu hoch nhân sâm

 V thu hoch ca nhân sâm được thc hin vào mùa thu, khong tháng Chín hoc tháng Mười, khi gc r ca nó 4-6 tui. Mt v thu hoch lý tưởng được thc hin trong năm th sáu.

 

Các loi sn phm sâm sau khi đã qua chế biến

 

Hng sâm được hâp và sy khô đ đm bo cho vic bo qun lưu gi lâu dài. Quá trình hp làm tăng s lượng ca các thành phn saponin có ích bng cách kích thích nhng thay đi sinh hóa ca trong thành phn gc sâm.

 

Hng sâm

Bch sâm

Taegeuk sâm( Thái cc sâm)

Sâm tươi

 hồng sâm kgc

 bạch sâm kgc

 Taegeuk sâm kgc hay thái cực sâm

 Sâm tươi kgc

Sâm tươi chưa got v ch ct ta phân loi ri hp lên thành hng sâm sau đó sy khô.

Sâm tươi bóc v chưa qua ct ta được sy khô dưới mt tri, không khí nóng gim 15% nước trong sâm.

Sâm tươi được ngâm trong nước sôi và sy khô nóng

Sâm tươi được thu hoch t các trang tri (nguyên liu thô)

Gi được 10 năm dưới nhit đ phòng vi đóng gói chân không

Gi được 3 năm dưới nhit đ phòng vi đóng gói chân không

Gi được 10 năm dưới nhit đ phòng vi đóng gói chân không

Gi được 2 tun mà không cn phơi khô (tùy thuc vào điu kin bo qun)

 

Quá trình chế biến nhân sâm thành hng sâm

 Quá trình làm sạch sâm tươi

 Quá trình cắt tỉa rễ sâm con

 Quá trình hấp thành hồng sâm

1. Làm sch nhân sâm sau thu hoch.

2. R được ct ta và ct gim ch gi li các r đy đn.

3. Sâm tươi được hp đ chuyn hóa thành hng sâm.

 Hấp nhân sâm khô tự nhiên

 Quá trình kiểm tra gốc sâm

 Sàng lọc dựa trên chất lượng bên trong sâm

4. Hp nhân sâm khô t nhiên dưới ánh nng mt tri.

5. Phân loi hng sâm qua hình dáng.

6. Quá trình sàng lc mô sâm.

 Kiểm tra trọng lượng của sâm

 Làm ẩm và nén chặt sâm

 Quy trình đóng gói bằng tay

7. sp xếp theo trng lượng ca sâm.

8. Làm m và nén cht sâm.

9. Đóng gói sn phm bng tay.

 Quy trình đóng gói bằng máy

 

 

10. Đóng gói vào hp thiếc bng máy.

 

 

 

Tags :
Nhansamtrieutien.vn

Tại Hà Nội - Hotline : 0985 638 688 – 0987 653 368
Cơ Sở 1: Số 30, Ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội – 0243 972 8734 - 0243 972 8676

Showroom: Số 27D Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội – 043 373 8899

Tại Hồ Chí Minh Số 10A Sông Đáy – Phường2 – Quận Tân Bình, Tp. HCM - Hotline : 0981 733 368

© 2014-2015 Bản quyền thông tin, hình ảnh thuộc về Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Kinh doanh VHP. Bảo lưu mọi quyền.

GCN ĐKKD số: 0104944073 do Sở KH-ĐT TP Hà Nội cấp ngày 11/10/2010.